A Estación Borneira recibe emisións AIS dende 2554 Km.

Bótanse de menos neste período xa case invernal as aperturas de propagación que eran tan habituais no verán.
Parece incrible as distancias a onde poden chegar as pouco potentes emisións de datos AIS, que utilizan a banda marina de VHF, cando as condicións troposféricas son favorables.
O sinal máis lonxano recibido pola Estación Borneira, situada en Cangas, chegou dende a distancia de 2554 Km, ou sexa, bastante máis ao sur das Illas Canarias.
Se no mes de Marzo parecíanos extraordinario recibir sinais dende Madeira, agora agardamos as próximas aperturas de propagación para chegar a recibir sinais de Cabo Verde. 
Será o próximo obxectivo.

 


os comentarios foron deshabilitados.